Work-life integration

Kojarzysz zapewne reklamę Microsoft – kobieta w jednej chwili bierze udział w wideokonferencji, w drugiej płynie kajakiem. Jest to świetny przykład obecnego trendu łączenia życia zawodowego z prywatnym – „Work-life integration”. Pracuję, żeby żyć. Żyję, żeby pracować – Work-life balance Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a Czytaj dalej…