1. Jak budować autorytet, gdy nie jesteś managerem
 2. 3, 2, 1… Kaizen!
 3. Jak zapobiegać błędom w biznesie i sięgnąć gwiazd?
 4. Hoshin Kanri – planowanie systematyczne
 5. Lean Instant. Czy to może się udać?
 6. Hipoteza Czerwonej Królowej i 2 sposoby na usprawnienie firmy
 7. Bądź naukowcem w swojej firmie – PDCA
 8. 3 mity, które zniechęcają do wdrożenia Lean Management w małym biznesie
 9. Jak i gdzie szukać oszczędności w biznesie
 10. Czym jest wartość i jak ją tworzyć?
 11. Zakończ rok z przytupem!
 12. Mniej znani wrogowie efektywności
 13. Ucz się na swoich sukcesach!
 14. Lean w Start-upie, czyli systemowe działanie w chaosie?
 15. Doskonałość biznesu tkwi w standardach
 16. Zapewnij jakość
 17. Narzędzia internetowe wspomagające biznes (i nie tylko)
 18. Praca nad produktem i gra o wszystko
 19. Zmierz swoją pracę
 20. GEMBA GENCHI GENBUTSU – słowa, które wspierają podejmowanie decyzji
 21. Projektuj miejsce pracy
 22. Obserwuj i pytaj
 23. Work-life integration
 24. #4 Zarządzaj procesowo
 25. Cechy produktu idealnego – Model Kano i satysfakcja klienta
 26. #3 Automatyzuj mądrze
 27. #2 Mapuj procesy
 28. 6 lekcji LEAN, które musisz poznać!
 29. #1 Ogarnij procesy
 30. Moje dobre praktyki w pracach kreatywnych
 31. 8 typów marnotrawstwa, które znajdziesz w swoim biznesie
 32. Kaizen w firmie, czyli 4+1 narzędzia ciągłego doskonalenia
 33. 3 umiejętności, które musi zdobyć twój biznes, aby się rozwijać
 34. 5 metod Lean do zastosowania od zaraz!
 35. 5 kroków do własnego badania Głosu Klienta
 36. Czego tak naprawdę chce klient?
 37. Kompas w dłoń – kierunek Północ!

Bardzo lubię narzędzia, które można wykorzystać na wiele sposobów. Takim narzędziem jest Cykl Deminga (koło Deminga, PDCA) – iteracyjny sposób zarządzania i ciągłego doskonalenia procesów biznesowych.

 

JEDNO NARZĘDZIE – WIELE FUNKCJI

Koło Deminga swoją nazwę otrzymało od W. Edwardsa Deminga, ojca współczesnego zarządzania jakością i popularyzatora metody.. Drugą najczęściej stosowana nazwą jest PDCA – akronim pochodzący od 4 kroków metody  – Plan – Do – Check – Act.

 

PDCA wykorzystuje się w:

prowadzeniu projektów optymalizacyjnych

→ prowadzeniu projektów wdrożeniowych

→ metodach problem solving

→ ciągłym doskonaleniu procesów, produktów i usług

Właściwie można powiedzieć, że każde działanie lean służy ciągłemu doskonaleniu, dlatego PDCA stosuje się każdego dnia – dla większych i mniejszych tematów.

Więcej narzędzi ciągłego doskonalenia znajdziesz tutaj.

 

METODA NAUKOWA

PDCA jest metodą naukową, to oznacza, że:

→ Potrzebujemy hipotezy, czyli założenia, że czynnik a wpływa na czynnik b,

→ Danych ilościowych i jakościowych pochodzących z badanego obszaru.

Chociaż dane jakościowe nie są dobrym wyjściem do analiz statystycznych, z takimi danymi częściej będziesz się spotykać w relacjach klient-firma (“Pyszne bułki Pan sprzedaje, poproszę 6!”, gdzie “pyszna bułka” jest jakościową informacją o produkcie). Natomiast dane ilościowe będą raczej spotykane w wewnętrznych procesach firmy.

 

KROKI PDCA

Jak wspomniałam wyżej, PDCA polega na iteracji. Kolejne kroki przechodzi się raz za razem, dopóki nie zostanie rozwiązany problem.

Na PDCA składają się cztery kroki:

→ Planowanie (Plan)

→ Wykonanie (Do)

→ Sprawdzenie (Check)

→ Działanie (Act)

 

Planowanie – zdefiniuj hipotezę

Planowanie zabiera najwięcej, bo nawet 50% czasu potrzebnego na wdrożenie zmiany. Czas ten poświęcamy na:

#1

Wybranie zakresu (tematu) problemu.

#2

Określenie granic, w których przeprowadzamy badanie. Może to być dana czynność lub dany proces, część procesu, dany dział, dany produkt, dana cecha produktu.

#3

Planowanie harmonogramu: ustalamy kto, co, kiedy i gdzie musi wykonać, aby zmiana się udała.

#4

Opisanie stanu obecnego: zbieramy istotne dla wybranego tematu dane i informacje.

#5

Zdefiniowanie celu: na podstawie zebranych danych możemy ustalić o ile procent, minut, złotówek chcemy usprawnić dany obszar. Tworzymy mierniki, które pokażą, czy zbliżamy się do celu i kiedy go osiągniemy.

Analizę przyczyny źródłowej i ustalenie działań korygujących: analiza przyczyny źródłowej jest konieczna, jeżeli chcemy dogłębnie zbadać dany temat i wdrożyć odpowiednie działania korygujące. To właśnie po analizie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście czynnik a wpływa na czynnik b.

 

Wykonaj – przeprowadź eksperyment

Drugi krok procesu PDCA jest związany z przeprowadzeniem zmiany, a raczej testowaniem rozwiązań. Co jest istotne, testy przeprowadzamy w jednym obszarze, np. dziale, nie od razu w całej firmie. Taki sposób działania powoduje, że:

→ mamy możliwość sprawdzenia naszych założeń zanim wdrożymy zmianę w całej organizacji,

→ upewnimy się, że poprawnie zidentyfikowaliśmy źródło problemu,

→ opór zespołu jest o wiele mniejszy niż w przypadku rewolucyjnych zmian.

 

SPRAWDŹ – OCEŃ WYNIKI

Na podstawie mierników, które zdefiniowaliśmy na etapie planowania jesteśmy w stanie zbadać, czy działania przyniosły oczekiwane rezultaty. Możemy otrzymać 4 sytuacje:

→ hipoteza była słuszna i rozwiązanie problemu się sprawdziło

→ hipoteza była słuszna lecz rozwiązanie się nie sprawdziło

→ hipoteza nie była słuszna i rozwiązanie się nie sprawdziło

→ hipoteza nie była słuszna, lecz rozwiązanie się sprawdziło

Przy czym ostatnia sytuacja to raczej szczęście głupiego 😉

 

DZIAŁAJ – ZASTOSUJ ROZWIĄZANIE LUB JE UDOSKONAL

W zależności od wyników z poprzedniego etapu, mamy dwie możliwości:

→ jeżeli zmiana się udała, wdrażamy ja na stałe i możemy przenieść w pozostałe obszary firmy,

→ jeżeli zmiana się nie udała, wracamy do punktu Planowanie i definiujemy nową hipotezę (tworzymy kolejny cykl).

 

KORZYŚCI Z PDCA

Sposób myślenia i postępowania według metody PDCA sprawdza się nie tylko w biznesie, lecz również w każdej sytuacji, w której chcesz wprowadzić zmianę. Główne zalety tej metody, to:

→ Zmianę wprowadzamy w małym obszarze, nie rzucamy się na głęboką wodę, dzięki czemu łatwiej ją zaakceptować.

→ Daje przyzwolenie na pomyłki, które możemy natychmiast skorygować (przecież obszar zmiany jest niewielki).

→ Jest tańsza w porównaniu do innowacji, które wprowadzają ogromne zmiany. 

→ Cykle PDCA następują jeden po drugim, dzięki czemu zmiany wprowadzamy na bieżąco, nie tylko od święta.

→ Zmiany wprowadzone dzięki tej metodzie są dużo trwalsze niż rewolucje.

→ Jest podstawą do tworzenia i ulepszania standardów w firmie.

Mogłabym jeszcze wymieniać, ale to chyba te najważniejsze 🙂


Tags: , , , ,

Related Article

O MNIE

O MNIE

Cześć! Miło mi Cie gościć na moim blogu. Jestem Agata i mam hopla na punkcie usprawniania i doskonalenia biznesu oraz rozwiązywania problemów. Uwielbiam pomagać i uczyć szczupłego (ekologicznego i ekonomicznego) podejścia do zarządzania biznesem. Stąd pomysł na ten blog, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami, wiedzą i przemyśleniami.

Signing