Work-life integration

Kojarzysz zapewne reklamę Microsoft – kobieta w jednej chwili bierze udział w wideokonferencji, w drugiej płynie kajakiem. Jest to świetny przykład obecnego trendu łączenia życia zawodowego z prywatnym – „Work-life integration”. Pracuję, żeby żyć. Żyję, żeby pracować – Work-life balance Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance) jest uznawana za osiągnięcie sukcesu w obu sferach życia. Work-life balance jest odpowiedzą dla osób, które oprócz kariery zawodowej, chcą również uczestniczyć w życiu rodzinnym lub poświęcić wolny czas na rozwój. Work-life balance zakłada dążenie do oddzielenia Czytaj dalej…